Sürdürebilirlik

Sürdürebilirlik

Sürdürebilirliği iş modelinin merkezine koyan Karaduman Kalıp, yalnızca çevresel etkileri minimize etmekle kalmayıp, aynı zamanda topluma ve ekonomiye pozitif katkılar sağlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda plastik enjeksiyon kalıpları üretim süreçlerimizde çevresel etkileri azaltmaya yönelik birçok önlem almaktayız.

Kalıp üretim tesisindeki enerji verimliliğini arttırmak için modern ve düşük enerji tüketimli makineler kullanan Karaduman Kalıp, enerji tüketimini minimuma indirerek karbon ayak izini küçültmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak plastik enjeksiyon kalıp imalatı süreçlerinde ortaya çıkan atıkları minimize etmek ve geri dönüştürmek için kapsamlı bir atık yönetim programı uygulayarak yeniden kullanıma kazandırmaktayız.

Ürettiğimiz plastik enjeksiyon kalıplarının dayanıklılığı, sorun çıkartmaması ve uzun ömürlü olması, kaliteli hammadde kullanımımızla doğrudan ilişkilidir. Kalıp imalatında kullanacağımız hammaddelerimizi titizlikle seçiyoruz ve tedarikçilerimizi kalite standartlarımıza uygunluklarına göre değerlendiriyoruz.

Temel değerleri içerisinde ekolojik sistemin korunması da olan Karaduman Kalıp, çevre dostu uygulamarıyla, doğal kaynakları koruyarak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflemektedir. Ürün tasarımlarında çevre dostu malzemeler kullanarak çevresel etkileri minimize eden Karaduman Kalıp, plastik enjeksiyon kalıp üretimi süreçlerinde de yeşil üretim teknolojilerini entegre ederek enerji tüketimini ve çevresel etkileri azaltmaktadır.